Cap med Con. Hull

  • Cap with Con. Hole

    Cap med Con. Hull

    Vi (CNG) leverer 300CH lokk med kon.hull, den brukes til å plugge røråpningen, og funksjonen er den samme som på hodet og hetten. De brukes til å koble Standpipe for å kontrollere, distribuere eller støtte rørledningen i forskjellige størrelser eller retninger. Ved sporetilkobling spares prosjekttiden mye med rask installasjon og enkelt vedlikehold.