Vårt utstyr

Testing og inspeksjon (Råstoff) Utstyr

 Metallographic  examination

Metallografisk undersøkelse

Metal mechanical  performance testing

Metall mekanisk ytelsestesting

Spectral  detection

Spektral deteksjon

Testutstyr for gummi

compression   stress detection

Kompresjonsspenningsdeteksjon

hardness test

Hardhetstest

High temperature  aging test

Aldringstest ved høy temperatur

Produkter Eksperimentutstyr

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Bøyemomentdeteksjon for mekanisk tee

pressure resistance, air pressure detection

Trykkresistens, lufttrykksdeteksjon

Bending torque detection For Joints

Deteksjon av bøyemoment for ledd